Vision

För oss i Sverige


Vi vill skapa en medvetenhet bland våra elever hur de kan bidra till att förändra livet för många barn och ungdomar i ett av Kenyas allra fattigaste områden och samtidigt berika sina egna liv med erfarenheterna av ideellt arbete. Vi når visionen genom att arrangera olika information och insamlingsaktiviteter på och i anslutning till SSHL Sigtunaskolan Humanistiska Läroverk och i samarbete med andra skolor, organisationer och föreningar på hemmaplan. Därmed kan vi bidra till att uppfylla de av FN satta milleniemålen,

För våra barn och vänner i kenya

Vår vision är att skapa varaktig förändring för de föräldralösa och mycket fattiga barnen i Wagwe, Kenya. Det gör vi genom att vi skapar förutsättningar för utbildning, ger näring i form av skolmåltider, skolhälsovård och rent vatten. Vi ger även Wagwes invånare möjlighet att arbeta för ekonomisk självständighet. Detta gör vi via The Mama Norah Education Centre, projektet för rent vatten och vår vuxenutbildning.

“Nobody can do everything but anybody can do something”