Engångsdonation

För att klara framtida investeringar i infrastruktur såsom byggnader, toaletter, vattenförsörjning samt möjligheter till mathållning så tas alla bidrag med tacksamhet emot. Vi har givare genom testamentsförfarande/dödsbon etc, samt att vi löpande får bidrag från välvilliga personer med stort hjärta som vill bidra till mat och undervisning för barn.

Klicka här för stående donationer månadsvis →

Välj betalmetod för din donation

BANKGIRO: 860-1734

SWISH: 123 0927 913

PAYPAL: Klicka på den gula ”Donate”-knappen

STRIPE: Betala med bank- eller kreditkort