Berättelser

Här läggs det upp berättelser om och från skolan. Följ med på en fantastisk utveckling!

Skolan växer och frodas och vi har nu 200 barn inskrivna för studier under denna säsong. I höstas oktober 2023 så gjordes ett studiebesök från Sverige. Vi har byggt färdigt en del lokaler, för närvarande håller vi på med ett Aulabygge som beräknas vara klart inom kort.

Klicka på länken nedan så kan du läsa om skolans utveckling under åren 2006 tills idag. Vem var Mama Norah?

Nedan syns lite bilder från ansiktsmaskkampanjen.

Skolan har varit stängd under större delen av 2020 pga Covid19 läget. och beräknas komma igång under oktober-november 2020 igen. Smittspridningen har ej varit så stor som befarat i Kenya, och ingen har blivit smittad i skolan, eller omgivningen vad vi vet. Vår verksamhet med ny symaskin gav oss möjlighet att sy upp ansiktsmasker som såldes eller skänktes till behövande. Skolan fick mycket goodwill för detta i regionen.

Årligen genomförs också ”Wagve Stadslopp”, motsvarigheten till Sigtuna Stadslopp,