Föreningens Personal och Styrelse

Styrelsen i sverige


Elevstyrelsen

Del av elevstyrelsen

I Kenya

Personal på skolan

George Onyango, Skolchef
Studierektor Juma Justus
Ekonomichef John Ndago

Lärarkåren samlad