Bli månadsgivare!

Vi bygger och utvecklar Mama Norah Education Centre i Wagwe och har ett stort behov av pengar för att kunna utveckla skolanläggningen.
Mer info längst ned på sidan ↓

Välj betalmetod för din donation

Stöd oss genom månadsvis insättning av valfritt belopp eller som vi föreslår 200kr. Det ger mat och utbildning för ett barn i en månad. PayPal och Stripe har stöd för stående överföring månadsvis.

BANKGIRO: 860-1734

SWISH: 123 0927 913

PAYPAL: Klicka på den gula ”Donate”-knappen

STRIPE: Betala med bank- eller kreditkort

Månadsöverföring – Pausa eller avsluta

Du kan när som helst pausa eller avsluta din månadsöverföring (Stripe eller PayPal) genom att skicka ett mail till info@mamanorah.com. Ange ditt namn och den mailadress du använde när du gjorde den första betalningen.


Varför behöver vi stöd?

  • Vi behöver dig som månadsgivare till skolstipendium för att ge fler barn möjlighet att gå i skolan. Ett barn kostar 200:- per månad, men du får självfallet välja valfritt belopp.
  • Vi behöver dig nu, då vi har behov av att utöka antalet toaletter och vi bygger för närvarande ut en brunnsanläggning  med ett system för vattenrening.
  • Vi behöver dig då vi vill satsa på en samlingslokal (enbart sol och regnskydd).
  • Vi behöver dig då vi vill satsa på mikroekonomi (För sömnad och snickeriverksamhet) för utbildning av vuxna kvinnor och män i byn, och för utveckling av företagsamheten i byn.