Ansvar

När det kommer donationer till Mama Norah Education Centre, är vi stolta över att kunna säga att de medel du donerar kommer att gå till vår skola i Kenya med ytterst små administrativa kostnader på vägen. Din donation går direkt till de barn som vi hjälper med utbildning, mat, vatten och hälsovård. Det du bidrar med kommer fram.

Vi jobbar volontärt. Ingen del av de insamlade medlen går till löner. Även våra professionella rådgivare stöder oss pro bono. För att kunna visa hur vi använder donerade medel har vi valt att använda en auktoriserad revisor, som vi betalar, och vi delar gärna med oss av vår årsredovisning. Vi är stolta över effektiviteten i vårt volontärprogram. Vårt engagemang för att använda medlen klokt tillåter oss att minska bördan av fattigdom för föräldralösa och fattiga barn i Wagwe Kenya och att ge dem möjligheter att växa upp friska, välutbildade och beredda att lyckas och bidra till samhället .

Vart går dina pengar?

Som sponsor kommer du att bli förvånad över hur mycket som kan åstadkommas med förhållandevis små medel. Ditt månatliga bidrag garanterar att våra skolelever i Kenya erhåller förmåner och stöd som dramatiskt kan förändra deras liv. Vi gör detta möjligt genom att hålla de administrativa kostnaderna på minimal nivå, och genom att arbeta nära vår personal på Mama Norahs och ge dom de bästa förutsättningarna att bedriva en sund verksamhet.