Ansvar

Genom att donera till Mama Norah Education Centre , är vi stolta över att säga att huvuddelen av de medel du donerar kommer att gå till våra projekt i Kenya och som direkt påverkar de barn som vi hjälper. Det du bidrar med kommer fram, vi har enbart små administrativa kostnader, för att användas i kampanjen för mat och undervisning samt rent vatten eller hjälp mot kampen mot fattigdom via våra vuxenutbildningar.

Vi jobbar volontärt. Ingen i Sverige får betalt. Även våra professionella rådgivare såsom revisorer och arkitekter har alla varit volontärer eller sponsrats av externa bidragsgivare. Vi är stolta över effektiviteten i vårt volontärprogram. Vårt engagemang för att använda medlen klokt tillåter oss att minska bördan av fattigdom för föräldralösa och fattiga barn i Wagwe Kenya och att ge dem möjligheter att växa upp friska , utbildade och beredda att lyckas och bidra till samhället .

Vart går dina pengar?

Som sponsor kommer du att bli förvånad över hur mycket som kan åstadkommas med förhållandevis små medel. Ditt månatliga bidrag garanterar att våra fadderbarn erhåller förmåner och stöd som dramatiskt kan förändra deras liv . Vi gör detta möjligt genom att hålla de administrativa kostnaderna på minimal nivå, och att våra totala intäkter går direkt till de fördelar och program som hjälper till att stödja fadderbarn och deras gemenskap med mat och utbildning.