Mama Norah Education Centre

Utbildning för Hållbar Utveckling

Sverige-kartaI Sverige

Vi skapar en medvetenhet hur vi alla med små medel kan bidra till att förändra livet för många barn och ungdomar i ett av Kenyas allra fattigaste områden. Samtidigt berikar vi våra egna liv med erfarenheterna av ideellt arbete. Vi når visionen genom att arrangera olika informations och insamlingsaktiviteter på och i anslutning till SSHL, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, och i samarbete med andra skolor, organisationer, privatpersoner och föreningar på hemmaplan. Vi har målet att arbeta med utbildning för en hållbar utveckling och har de globala målen i Agenda 2030 som grund i vårt arbete.

Kenya-kartaI Kenya

Vår vision är att skapa varaktig förändring för de föräldralösa och mycket fattiga barnen i Wagwe, Kenya. Det gör vi genom att vi skapar förutsättningar för utbildning, ger näring i form av skolmåltider, skolhälsovård och rent vatten. Vi har ett stipendieprogram för fortsatta studier när dom avslutat grundskolan på Mama Norahs och planerar för vuxenutbildning i sömnad, snickeri och odling.

Vårt motto:

Utbildning för hållbar utveckling