Vuxenutbildning: Lära för livet

Bekämpa fattigdom genom ekonomisk självständighet

Vi planerar även för vuxenutbildning. Den skall innehålla sömnadsutbildning, snickeriutbildning och odlingsutbildning. Syftet med vuxenutbildningen är att lära ut husbehovshantverk samt ge möjlighet till egen försörjning via sömnad, snickeri och odling.

Vi har fått en donation som ger oss möjlighet att köpa grundutrustning till sömnadsutbildningen och vi hoppas kunna starta den i liten skala under 2014.