SSHL´s personal stödjer personalen i Kenya

The staff at SSHL are now together helping with the staff cost at Mama Norah´s Education Centre.

By spending a smal amount every month we make a big difference for the staff in Kenya. One month pay in Kenya is about 600 Sek.The Education Centre are now empoying 2 teachers, one accountant,one project coordinator and one security/nightguard.En stor del av personalen på SSHL går ihop och finansierar lönerna till personalen i Kenya.

Genom att gå ihop och donera en liten summa varje månad kommer vi att stötta våra kollegor vid skolan i Kenya. En lärare i Kenya tjänar motsvarande 600 Sek.

Mama Norah Education Center har nu två lärare, en bokhållare, en projektkoordinator och en säkerhets/nattvakt.