Rent vatten!

Solar Powered Clean Water
Solar Powered Clean Water

Rent vatten med solkraft

Solvatten

Vi arbetar med den svenska uppfinningen Solvatten. I Wagwe har vi en studiecirkel där medlemmarna träffas varje vecka och lär sig om rent vatten och miljöeffekter av vattenrening. Medlemmarna får låna Solvattendunkarna veckovis. Vi hoppas på fler donationer så att vi kan utöka med mikrofinansierade dunkar för privat bruk.

Wagwe team

Eco Loo

Vi har valt att installera 5 st Eco Loo toaletter. En konstruktion som hindrar fekalierna att förorena grundvattnet och som via ett slutet system omvandlar dessa till naturgödning.

Life Saver

Vi installerar ett Lifesaver C2 filter som renar regn och grundvatten så att det blir säkert att dricka.

Donera till The Mama Norah Education Centre ››