Projekt under utveckling

The Mama Norah Education Centre

The Mama Norah Education Centre är projektets skola som vi bygger i Wagwe, Kenya. Målet är det ska bli en fullt utbyggd grundskola med fortsättningsutbildning inom sömnad, snickeri och odling. Första huset började byggas 2012 och första förskoleklassen med 6 åringar öppnades 6 januari 2014. Byn Wagwe ligger i Kobiero location i Nyanzaprovinsen vid Viktoriasjön i Kenya. Området har ca 8000 invånare vara 2/3 är under 18 år.
Fotot till höger visar byggnationen av första skolhuset 2012.

Motto

Utbildning för hållbar utveckling.

Vision

Vår vision är att åstadkomma varaktig förändring för de föräldralösa och extremt fattiga barnen i byn Wagwe, Kenya genom att erbjuda utbildning i vår skola, näring via skolmaten, hälsokontroller och rent dricksvatten.

Vi vill ge en möjlighet för invånarna i Wagwe att arbeta tillsammans för en långsiktig ekonomisk hållbarhet . Vi gör detta genom skolan The Mama Norah Education Center, grundskola och vuxenutbildning samt Kenya Projektet vid SSHL:s initiativ för rent vatten.

Information om skolan
 • Möt teamet i Kenya
 • Första klassen PP2 (pre primary 2) startade 20140106 med 40 barn.
 • Vi har 40 elever i första förskoleklassen som startar den 6 januari 2014.
 • Vår första skolbyggnad med två klassrum, lärarrum och kontor byggdes under 2013. Se bilder från bygget här:


Solar Powered Clean Water
Solar Powered Clean Water

Rent vatten

Solvatten

Vi arbetar med den svenska uppfinningen Solvatten. I Wagwe har vi en studiecirkel där medlemmarna träffas varje vecka och lär sig om rent vatten och miljöeffekter av vattenrening. Medlemmarna får låna Solvattendunkarna veckovis. Vi hoppas på fler donationer så att vi kan utöka med mikrofinansierade dunkar för privat bruk.

Wagwe team
Eco Loo

Vi har valt att installera 5 st Eco Loo toaletter. En konstruktion som hindrar fekalierna att förorena grundvattnet och som via ett slutet system omvandlar dessa till naturgödning.

Life Saver

Vi installerar ett Lifesaver C2 filter som renar regn och grundvatten så att det blir säkert att dricka.


Vuxenutbildning: Lära för livet

Vi planerar även för vuxenutbildning. Den skall innehålla sömnadsutbildning, snickeriutbildning och odlingsutbildning. Syftet med vuxenutbildningen är att lära ut husbehovshantverk samt ge möjlighet till egen försörjning via sömnad, snickeri och odling.

Vi har fått en donation som ger oss möjlighet att köpa grundutrustning till sömnadsutbildningen och vi hoppas kunna starta den i liten skala under 2014.


Location of the Mama Norah Education Centre in Wagwe, Kenya
Location of the Mama Norah Education Centre in Wagwe, Kenya

Utbildningsresor

Vi reser till Kenya för att följa och bidra till utvecklingen av The Mama Norah Education Centre och byn Wagwe. Under våra resor har vi olika teman/fokus. Vi besöker liknande projekt, andra byar och skolor samt vårdar och utvecklar våra relationer med den lokala administrationen. Vi bor hemma hos vår projektledare och deltar i det dagliga livet i byn.

November 2011: Nina, Alice
 • Invigning av tomten
 • Besök hos våra stipendiater
 • Studiebesök på svenska skolan i Nairobi
November 2012: Roland, Karin, Alice
 • Byggstart
 • Upprättande av en organisation i Kenya
 • Besök hos St Christine
 • Studiebesök i Kobala
Juni 2013: Nina, Karin, Hulda, Mats, 11 elever ur åk 2 på SSHL
 • Resa med elever från SSHL
 • Bygget
 • Studiebesök i Kobala, Osodo secondary
 • Studiebesök på Odongo mixed secondary
 • Safari i Nakuru national park
 • Masaii Market i Nakuru
December 2013 / jan 2014: Nina, Sallie, Roland, Hulda, Alice
 • Invigning av skolan
April 2014: Resa med elever ur åk2 SSHL