God jul! Snart är det dags för invigning!

Nu är det förberedelsetid i dubbel bemärkelse!  Vi förbereder oss alla för julen, men samtidigt pågår det förberedelser för den stora invigningen av skolan i Kenya. Idag träffades våra förskolebarn med sina fröknar och tränade på att recitera dikter. I Sverige packar vi väskorna omväxlande med julstök och ser fram emot att vara på plats i Kenya om en vecka för att delta I den högtidliga invigningen.