Vem var Mama Norah och hur har skolan vuxit fram?

Mama Norah var den gamla matriarken i byn Wagve och hon hade ett stort hjärta. I sitt och maken Joels (d1979) hem var alla välkomna. Dom var själva fattiga men var alltid beredd att hjälpa. Under många år hjälpte Mama Norah byns kvinnor vid deras förlossningar när det inte fanns möjlighet att uppsöka vård. För Norah och Joel var utbildning viktigt. Dom förstod tidigt att utbildning är det bästa sättet att bekämpa fattigdom. Deras äldsta som David Magoma utbildades till lärare och var med och grundade två skolor. Där fick även de fattigaste barnen utbildning även om det saknades medel till skolavgifter. Då den ena skolan låg bredvid Mama Norahs hus tog hon emot de fattigaste och gav dom lunch när dom inte hade mat eller kunde gå hem. Det var en kamp och med kärlek och generositet öppnade hon sitt hem för många.

Här är historien om Kenyaprojektet och The Mama Norah Education Centre.

Hösten 2005 då Mama Norahs dotter Alice arbetar som ekonomibiträde på Sigtunaskolans Humanistiska Läroverk (SSHL) pratar hon och hennes kollega Nina Plöen som arbetar som elevhemsföreståndare, om livet och sina olika förutsättningar och erfarenheter från två olika världar, det välbärgade Europa och det fattiga Afrika. Nina blev väldigt berörd när hon förstod det ansvaret som vilade på Alices axlar vad gällde hennes släktingar och syskons barn samt hennes gamla mamma, Mama Norah. Nina i sin roll som elevhemsföreståndare, hade många samtal med sina elever och deras föräldrar då det ingår att man skall arbeta med välgörenhet i någon form för att få ut sin examen när man läser det internationella programmet IB, och det är inte helt lätt att hitta verksamheter för att kunna göra detta.

Föreningen startar som ett stipendiepogram.  

Efter brodern David Magomas allt för tidiga död, fick Alice och hennes storasyster Hulda lämna Kenya för att hjälpa familjen och tjäna pengar i Sverige.

Då både Alice och Hulda jobbade på SSHL vid den här tidpunkten väcktes idén om att starta ett projekt där gymnasieeleverna vid SSHL genom olika välgörenhetsarrangemang skulle samla in pengar för att stötta de föräldralösa barnen som Alice och Hulda ansvarade för.

Idén väcktes I februari 2006 och arbetet började med fokus på att stötta 2 flickor, Agnes och Diana med deras skolpeng. Eleverna på SSHL kände omedelbart ett starkt engagemang och föreningen Kenyaprojektet vid SSHL startades.

2 år senare var runt femtio elever från skolan engagerade i projektet och man kunde då finansiera skolavgifterna för 8 barn i Kenya. Dessa elever gick då på gymnasiet på internat till en kostnad av ca 4000 sek per barn och år.

Detta fungerade fantastiskt bra och viljan att hjälpa fler i ett tidigare skede föddes..

The Mama Norah Education centre föds.

2011 började tanken ta form att starta en förskola för de föräldralösa och fattigaste barnen i Alice och Huldas hemby Wagve som ligger i en av de fattigaste regionerna i Kenya. Förskola i Kenya är inte gratis. Detta gör att de fattigaste barnen inte går i förskola och halkar därigenom efter i skolan redan från start. Forskning visar att det bästa sättet att bryta fattigdomen framförallt hos flickor är att försöka hålla dem kvar i skolan så länge som möjligt.

The Mama Norah Education Centre

2011

Projektet fick en större donation på våren och man kunde då börja undersöka möjligheterna att få starta en förskola och att hitta mark att uppföra den på. I november samma år var tomten inköpt och Nina besökte då Kenya för första gången tillsammans med Alice. Nu startades kampanjen “Buy a brick” to build a School. Eleverna sålde fiktiva tegelstenar i form av ett certifikat för 100 kr st.

2012

I november kunde vi sätta spaden i marken och börja bygga vår förskola.

2013

I juni reste Nina och Alice till Kenya med 10 gymnasieelever från SSHL som var med och hjälpte till med bygget. Skolan stod helt klar och invigdes till läsårsstarten 4 januari 2014. Då hade vi fyrtio elever fördelade på 3 olika förskoleklasser i ålder 4-6 år. Sallie Redman, förälder vid SSHL och generös bidragsgivare förrättade invigningen tillsammans med representanter från Kenyanska skolministeriet

2014

Undervisningen är igång med 40 elever fördelade på tre förskolegrupper.

Under våren reste Nina med en ny grupp elever till skolan i Kenya och installerade ett vattenreningsfilter samt mulltoaletter. Detta skedde i samarbete med en av de elever som år 2006 var med i den grupp elever som startade projektet och nu var verksam med sitt företag som bl a arbetar med vattenrening i Kenya.

I oktober 2014 reste Nina dit med en tredje grupp elever och denna gång var syftet att få elektricitet till förskolan. I sitt bagage hade de med sig en komplett solcellsanläggning som bland annat bestod av 2 st paneler som vardera var 170 x 100 cm stora. Två av eleverna gjorde detta som ett gymnasiearbete och deras handledare Rolf som också var med på resan skötte installationen. Nu hade skolan både rent vatten, hygieniska toaletter och elektricitet.

Då våra barn kommer från de allra fattigaste området och de flesta är föräldralösa så är näringsbrist ett stort problem. Vi beslutade därför att servera frukost och lunch på skolan. Under det första läsåret lagades maten utomhus men nu hade skolan växt till sextio elever och planeras att växa dynamiskt med ca tjugo elever per år. Därför behövs det ett ordentligt kök för att möta framtidens behov. Under det kommande året byggdes ett ordentligt kök .

2015

Skolan har 60 elever.

I oktober 2015 sattes också spaden i marken för ytterligare ett skolhus som skulle inrymma grundskolan.

2016

Skolan har 80 elever

Under 2016 pågår skolbygget. Våra första grundskoleklasser är under den här tiden inhysta i provisoriska skolhus som bestod av plåtskjul.

I juni gör TAB, teachers across borders, entre i Wagve och på Mama Norahs. Lärare från hela världen kommer till Wagve och jobbar på 5 skolor i regionen i två veckor. Johan Holmberg håller i detta.

I samband med det årets resa i oktober startade SSHL-flickorna en flickgrupp i Wagve som kallar sig Empowered Girls. Gruppen består av tonårsflickor från byn och syftet med gruppen är att stärka flickorna gällande deras kunskapen rörande hälsa, sexualitet och mens. Gruppen visade sig vara viktig för dem och de fortsätter att träffas regelbundet.

2017

Skolan har 100 elever

Första volontärresan med vuxna genomfördes i början av januari 2017. Fokus på personal och vidareutbildning.

Under våren somnar Mama Norah in, efter ett långt liv där hon har gjort skillnad både i sin hemby, för sin familj men även så långt bort som i Sverige.

TAB gör sitt andra år i Wagve.

Oroligheter pågår under valperioder i Kenya och därav blev elevresan i oktober 2017 inställd. Skolan var också stängd under perioder pga landets oroligheter. Dock fortsätter vi att bygga för att färdigställa de första klassrummen i det nya skolhuset. I september det året tas de första klassrummen i bruk.

2018

Skolan har 120 elever

Vi inviger Bengt Casterud Memorial Library efter en minnesgåva från familjen Casterud. Ett välbehövligt och efterlängtat tillskott.

Flera toaletter har också färdigställts då skolan nu får ökade krav eftersom vi har så många elever.

TAB gör sin tredje sommar i Wagve

2019

Skolan har 140 elever.

TAB gör sin fjärde sommar i Wagve.

Under hösten har den nya skolbyggnaden fått ett efterlängtat tak och en egen solcellsanläggning.

2020

Lagom till skolstart har vi fått igång solcellsanläggningen och dragit in el i stora skolbyggnaden. Nu kommer ytterligare en vuxengrupp med volontärer och installerar nätverk i biblioteket med en GSM-hotspot och ett antal begagnade datorer som en grupp elever vid SSHL har renoverat och installerat.

Genom en donation kan vi även starta igång ett eget skrädderi med en anställd sömmerska. två symaskiner köps in till detta.

En ny läroplan tas i bruk från åk 4 och i den kommer slöjd att ingå, så syateljen kommer användas flitigt.