Antagning av elever på Mama Norah Education Center.

I mitten av November bjöd vår antagningskommite in barn från byn till registrering och intervjuer. Nu är det första förskoleklassen med 40 barn som skall starta den 6 januari som ska fyllas på. Det kom over 100 barn med vårdnadshavare och föräldrar. Kommittén   har tagit hjälp av de byäldste för att identifiera de barn som har störst behov av stöd. Våra två lärare Mary och Monicah jobbade hårt tillsammans med George och John, Silas och Paul för att på bästa sätt få till den första antagningen.I mitten av November bjöd vår antagningskommite in barn från byn till registrering och intervjuer. Nu är det första förskoleklassen med 40 barn som skall starta den 6 januari som ska fyllas på. Det kom over 100 barn med vårdnadshavare och föräldrar. Kommittén   har tagit hjälp av de byäldste för att identifiera de barn som har störst behov av stöd. Våra två lärare Mary och Monicah jobbade hårt tillsammans med George och John, Silas och Paul för att på bästa sätt få till den första antagningen.